ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES

ΕΤΑΙΡΙΑ: INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES
ΑΦΜ: 095067660
ΔΟΥ: Γ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΤΑΡΑ 11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Καταχωρήθηκε την 10/09/2019

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Καταχωρήθηκε την 10/09/2018

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Καταχωρήθηκε την 10/09/2017

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Καταχωρήθηκε την 30/08/2016

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Καταχωρήθηκε την 07/09/2015

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Καταχωρήθηκε την 04/06/2014